image image

Ons, die lidmate van die NG Gemeente Rondebosch...

…wil graag ons harte en lewens oopmaak vir almal wat graag saam met ons op die pad van die geloof wil stap.
…kan maar alleen leef deur die genade en vergifnis wat ons daagliks van ons Here Jesus Christus ontvang.
…beskou onsself as ‘n tradisionele, maar terselfdertyd vernuwende gemeente in die NG Kerk-familie.
…se voertaal is Afrikaans en ons wil graag ‘n tuiste bied aan alle Afrikaanses om hul geloof, gebede en aanbidding in die taal van hul hart uit te leef. Almal is egter welkom, ongeag taal, kultuur, oriëntasie of wat ook al.

Kom, wees tuis in ons familie!

Die NG gemeente Rondebosch

is 'n geskiedkundig belangrike gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

Lees meer oor ons kerk op Wikipedia,
waar Morné van Rooyen 'n baie interessante artikel oor die geskiedenis van die Rondebosch gemeente geskryf het.

Tuesday, January 23, 2018

Vers van die dag

Weer

Tue Wed Thu Fri Sat

Eredienste Sondae

Kerkgebou om 10:00
Hoek van Derry en
St Andrewsweg, Rondebosch
Huis Lückhoff Kapel om 18:00

Almaweg 42, Rosebank

Besoekers is altyd welkom!

Sitemap